Què és?
IRIS Plataforma

IRIS Plataforma és un espai dinàmic dedicat a la Salut Mental i al Benestar, format per professionals de la Psicologia acreditades i especialitzades en diferents àrees. 

 

Quin és l'origen?

El projecte va néixer a l’inici de la crisi sanitària Covid-19 com a xarxa de psicòlogues oferint de manera voluntària suport a nivell psicològic a les persones que ho sol·licitessin, focalitzant especial atenció en els efectes del confinament. Un cop finalitzat l’estat d’alarma i tenint en compte els efectes psicològics derivats de la situació, projectes com aquest tenen i tindran un paper fonamental. És per això que la Xarxa dóna un pas més endavant i evoluciona cap a IRIS Plataforma oferint més serveis.

Missió

Apropar la Psicologia i la figura del o de la professional de la Psicologia a les persones fomentant la importància de l'autocura a nivell psicològic i la promoció del benestar mitjançant un espai de consulta, activitats, tallers i altres recursos, normalitzant el demanar ajuda i l'assistència psicològica.  Facilitant aquest apropament i la seva efectivitat oferint serveis de qualitat amb professionals qualificades i realitzant un filtratge previ per derivar a la professional més adient per a cada persona i demanda.
Treballar contra l'estigma en la salut mental a través de xerrades, espais de reflexió i promoure el coneixement i divulgació respecte la salut mental mitjançant articles, webinars i infografies entre altres recursos.

ACTIVISMe

COOPERACIÓ

LA PERSONA COM A EIX

COMPROMÍS

CREATIVITAT

Valors

Col·laboren